پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران - وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فرمایشات مقام معظم رهبری

فرمایشات مقام معظم رهبری

متن زیر، بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت با ایشان است. ... دو نکته است درباره مسائل علم ...

بیشتر »
فرمایشات مقام معظم رهبری

فرمایشات مقام معظم رهبری

متن زیر، بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت با ایشان است. ... دو نکته است درباره مسائل علم ...

بیشتر »

تور - دوره ها

 • تور-دوره تربیت متخصص تجه ...
 • تربیت متخصص پایپینگ
 • تور-دوره تربیت متخصص تاب ...
 • تربیت متخصص دوربین های م ...
 • تور-دوره تربیت متخصص طرا ...
 • تربیت متخصص فرایند
 • تور-دورهتربیت متخصص حفاظ ...
 • تور- دوره تربیت متخصص تا ...
 • تور - دوره تربیت متخصص ت ...

تقویم آموزشی

 • 2 آبان
  مدلسازی با استفاده از نرم افزار ANSYS
 • 30 مهر
  نرم افزار CATIA مقدماتی
 • 26 مهر
  نرم افزار متلب (مقدماتی)
 • تقویم